5
Đánh giá:
Bị Giam Cầm Trăm Vạn Năm Đệ Tử Ta Trải Khắp Chư Thiên Thần Giới
Average 5 / 5 out of 1
Tên khác:
Đệ Tử Của Ta Khắp Chư Thiên Vạn Giới
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện