5
Đánh giá:
Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến
Average 5 / 5 out of 2
Tên khác:
Từ Đại Thụ Tiến Hóa; Từ Cây Cổ Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện