1.5
Đánh giá:
One Piece
Average 1.5 / 5 out of 1
Tên khác:
Vua Hải Tặc; Đảo Hải Tặc; OnePiece
Tác giả
Hoạ sỹ
Thể loại
Kiểu truyện